: . 345

koshkam.net -(, )
-

, ,
.
(Scottish Fold Scottish Straight)
,
,-!


DARYACATS/
-
. -
-

,


(Scottish Fold Scottish Straight)
. -
!,
,


Bluecourage

!


-
!-
()

VIVIAN,

: ,
()
- *MRAMUR*


(Scottish Fold Scottish Straight)
. -
-

. VIVIAN
-!

(, )
,

-


1, 5


(Scottish Fold Scottish Straight)
.


VIVIAN
1, 5
:1, 5

, , -(Scottish Fold Scottish Straight)
. -

, !
!

!
! ! !
. VIVIAN