: . 397
(Scottish Fold Scottish Straight)
.


( (Highlander)


DARYACATS
,
-
. VIVIAN
S. I. L. V. E. R. Y. S. N. O. W. . . . . . . . . . . . . . . . . -
()

, ,
DARYACATS


.
- *MRAMUR*
(Scottish Fold Scottish Straight)
.

!

()

, ,

!
, , , , ,


SILVERY SNOW -

.
(Scottish Fold Scottish Straight)

!
, ,
-


-
-


!
-! !
, !
, ! Lucky Cats
, !
(Scottish Fold Scottish Straight)
.

Bluecourage
,

!

, ,

- *MRAMUR*

,

- ( )
( )
- *MRAMUR*
!
. . . . .


. VIVIAN,
, .
, . .
, , , . .
() 5000
! !
(Scottish Fold Scottish Straight)
.
( )
, ,

-, -
. VIVIAN
,


-
-!
Lucky Cats. ,
, ! Lucky Cats
, !
, !
, !
SILVERY SNOW -
-

(Scottish Fold Scottish Straight)
.
(- )Blue-silver-tebbi-point